Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Bendrystės algoritmas

Panevėžio rajono švietimo centras nuo 2019 m. įgyvendina „Erasmus+“ KA3 projektą „Robotika prieš patyčias – RoBy“ (angl.„Robotics Versus Bullying – RoBy“). Kalbamės su Panevėžio rajono švietimo centro direktore, projekto koordinatore, Jurgita Vaitiekūniene.

Kartu su projekto komanda įgyvendinate „Erasmus+“ KA3 projektą. Kokie šio projekto tikslai?

Pagrindiniai projekto tikslai – siekiant užkirsti kelią patyčioms ir didinant socialinę įtrauktį  formuoti  visuotinį požiūrį į mokymosi ir mokymo procesą, pagrįstą robotų panaudojimu ir bendraamžių bendradarbiavimu bei tobulinti 6–12 metų mokinių skaitmeninius įgūdžius ir STEAM dalykų mokymąsi, lavinti bendradarbiavimo ir mokomosios robotikos įgūdžius žaidimais grįstų veiklų metu. Jei norėtume pasakyti trumpiau, tikslas – panaudojant robotukus sukurti vaikams patrauklią bendradarbiavimo ir mokymosi aplinką.

Įgyvendinate ne vieną „Erasmus+“ projektą, kuo ypatingas šis?

Projektą „RoBy“ įgyvendiname kartu su partneriais net iš vienuolikos įstaigų, projekto pradžioje nerimavome, kaip pavyks dirbti tokiai didelei komandai, tačiau dabar jau esame ramūs, tarptautinė komanda profesionali, turinti didelę tarptautinę patirtį. Projekto koordinatoriai Polo Europeo della Conoscenza įstaigos atstovai Elena Milli ir Stafano Cobelo jau ne vienerius metus asmeniškai pažįsta visų šalių (Bulgarijos, Italijos, Ispanijos, Lenkijos, Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos) koordinatorius, visi susitarimai priimami juos išdiskutuojant, planuojant kai kurias veiklas sudaromos atskiros darbo grupės, todėl darbai vyksta sklandžiai.

Džiugu, kad esate stiprios tarptautinės komandos dalis. O kaipgi sekėsi suburti projekto įgyvendinimo komandą Panevėžio rajone?

Viena iš projekto eksperčių – Vaida Šiaučiūnė, jau keletą metų aktyviai domisi robotika, yra baigusi anglų filologijos studijas, todėl puikiai dirba ne tik tarptautinėje komandoje bet ir geba mokytojams  profesionaliai perduoti Burgos universiteto (Ispanija)  organizuotų mokymų patirtį. Džiaugiamės ir projekto savanorės Lauros Šinkūnienės iniciatyvumu. Laura yra baigusi informacinių technologijų studijas, šiuo metu dirba Naujamiesčio gimnazijos bibliotekoje. Gimnazijoje jai pavyko  suburti puikią mokytojų komandą, kuri parengė metodinį leidinį „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje“. Leidinyje pateikiami mokytojų Almos Briedienės, Eglės Čepulienės, Genovaitės Dagytės, Pauliaus Grinko, Sigitos Puplauskienės, Sigitos Šakienės, Lauros Šinkūnienės ir Astos Žaludienės parengti pamokų, kuriose išradingai panaudojami robotukai, aprašymai. Robotukai kartu su mokiniais dalyvauja pradinio ugdymo, anglų kalbos, biologijos, matematikos, istorijos ir kt. pamokose, šių pamokų metu ypatingas dėmesys skiriamas mokinių bendradarbiavimui, grupinių sprendimų priėmimui, nes būtent tai ir užkerta kelią patyčioms. Projekto sklaida rūpinasi Švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė, kuri siekdama paskatinti mokytojų refleksiją ir dalijimąsi patirtimi, sukūrė „Facebook“ grupę „Erasmus+ KA3 RoBy“, grupėje skelbiamos visų projekte dalyvaujančių mokytojų robotukų panaudojimo ugdyme idėjos. Šiuo metu projekte dalyvauja 30 Panevėžio rajono ir miesto ikimokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų, kurie kiekvieną mėnesį pasidalija savo idėjomis su „Facebook“ skaitytojais.

Esate darni ir profesionali komanda. Manau, išbandyti metodiniame leidinyje  „Bendrystės algoritmas roboto kuprinėje“ pateiktas pamokas norėtų ir kiti Lietuvos mokytojai. Ar suteiksite jiems tokią galimybę?

Taip, „Erasmus+“ KA3 projektai skirti Politikos reformų rėmimui, esame pasirengę skleisti patirtį visoje Lietuvoje, jei susidomėjote, rašykite el. p. jurgita.vaitiekuniene@prsc.lt.

Dėkojame už pokalbį. Džiaugiamės, kad radote bendrystės algoritmą, kuris padeda suburti mokytojus ir įkvėpti inovacijų taikymui ugdymo procese.

Dalijamės robotuko, vardu Robis, kvietimu.

Svei-ki, mie-li mo-ky-to-jai,

pra-si-de-da nau-ji moks-lo me-tai. Ar no-ri-te su-ži-no-ti, kaip šiuos moks-lo me-tus pra-dė-jo Ro-bio drau-gai Pa-ne-vė-žio ra-jo-no Švie-ti-mo centre? Jei taip, ap-si-lan-ky-kite pro-jek-to „Ro-By“ sve-tai-nė-je (https://www.roboticavsbullismo.net) ar-ba pri-si-jun-ki-te prie mū-sų „Face-book“ gru-pės „E-ras-mus+ KA3 Ro-By“.

Ro-bis

Dalyviai
Dalyviai
 
 Dalyviai 2
Dalyviai 2
Dalyviai 3
Dalyviai 3
 
 Kilimėlis page0001
Kilimėlis page0001
 Leidinys
Leidinys
 

Renata Jankevičienė,
Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja, projekto „Roby“ ekspertė

Projektas „ROBOTIKA PRIEŠ PATYČIAS – RoBy” („Robotics Versus Bullying - RoBy“)
Nr. 612872-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-PI-FORWARD finansuojamas remiant Europos komisijai

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 89

Šią savaitę 279

Šį mėnesį 1849

Iš viso 162767

Renginių akimirkos