Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Konferencija „Mokykla kiekvienam. Įtraukusis ugdymas: teoriniai požiūriai ir neatrastos galimybės“

Pavasaris Panevėžio rajone prasidėjo įkvepiančiu Naujamiesčio mokyklos ir Panevėžio rajono švietimo centro bendradarbiavimu – kovo 8 dieną vyko konferencija „Mokykla kiekvienam. Įtraukusis ugdymas: teoriniai požiūriai ir neatrastos galimybės“. Konferencijos dalyvius pasveikino Panevėžio rajono savivaldybės meras Antanas Pocius ir Švietimo centro direktorė Jurgita Vaitiekūnienė, renginį moderavo Naujamiesčio mokyklos direktorė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dailės terapijos magistrantė Daiva Dirsienė, kuri į konferenciją pakvietė draugus, bendraminčius ir savo vadovaujamos mokyklos mokytojus. Visi pirmosios konferencijos dalies pranešėjai – didelę įtraukiojo ugdymo patirtį turintys profesionalai.

Pirmoji lektorė – VDU ŠA Mokytojų rengimo instituto doc. dr. Asta Lapėnienė skaitė pranešimą „Aplinka kaip trečiasis ugdytojas: kontekstų kūrimo praktikos“. Pranešėja pristatė tokias įtraukios ugdymosi aplinkos kūrimo prielaidas:

  • pakitusi aplinkos kūrimo samprata: nuo vizualinės erdvės link multisensorinės atmosferos kūrimo;
  • aplinkos kaip trečiojo ugdytojo potencialas (aplinkos įveiklinimas ir transformavimas);
  • universalaus dizaino ugdymui strategija (skirtingo funkcionalumo erdvės, erdvės, pritaikytos skirtingiems mokymosi stiliams);
  • įkūnyta edukacija (angl. embodied education) kaip ugdymo mokslo ir praktikos sistema: edukacinė architektūra, ergonomika ir aplinkos.

Doc. dr. Asta Lapėnienė kvietė mokytojus kuriant edukacines aplinkas pereiti nuo rega pagrįstos erdvės prie multisensorinės aplinkos kūrimo. Taip pat lektorė, remdamasi H. Schmitz, pristatė du erdvių tipus:

  • erdvės, turinčios apibrėžtą vietą ir plotą (išmatuojamos bei siejamos su vizualumu);
  • jaučiančio kūno ir emocijų erdvės (griežtai neapibrėžtos, skirtos ne žiūrėjimui, o patyrimui).

Doc. dr. Asta Lapėnienė akcentavo, kad mokiniai per pojūčių aktyvinimą skatinami patys patirti, atrasti, tyrinėti, mokytis ir kurti.

Antrajame pranešime „Įtraukusis ugdymas ‒ problemos ar galimybės? Neformaliojo ugdymo patirtys“, kurį skaitė LSMU lektorė Nida Gruodienė ir sveikatos psichologė Agnė Benikė (Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla) buvo kalbama apie tai, kas lemia kitokio vaiko ugdymą. Anot lektorių, įtraukusis ugdymas – nuolatinis procesas, kuriame svarbūs visi trys veikėjai: mokytojai (žinios, priėmimas, kūrybiškumas, lankstumas), tėvai (globėjai, rūpintojai) (atsakomybė, bendradarbiavimas) ir vaikas (įtrauktis, pokytis). Lektorių pristatytas projektas „Rašymas ant ledo“, mano nuomone, mokytojus įkvepiantis pavyzdys, kaip profesionaliai ir atkakliai dirbant galima pasiekti puikių kitokių vaikų ugdymo rezultatų.

Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos narė, dailės terapijos magistrantė Elena Kasperavičienė (Šiauliai) pranešime „Vaikų saviraiškos gairės: žaidimų stilius ir ugdytojo pozicija“ ne tik įtaigiais pavyzdžiais atskleidė kitokių vaikų ugdymo metodus, bet ir skaitė Miros Rothenberg knygos „Vaikai smaragdo akimis“ ištraukas. Lektorė, cituodama V. Lowenfeld, teigė, kad dailė suteikia galimybę atpalaiduoti emocijas ir jas prasmingai, konstruktyviai panaudoti. Jos teigimu, mokykloje tenka apriboti emocinius prasiveržimus, todėl į veiklą būtina įtraukti jausmus sukuriant terpę jų raiškai. Lektorė kalbėjo apie tai, kada galima ugdytis kartu. Jos teigimu, kol vaikas formuoja savo schemą, jam svarbiau bendrauti su pačiu savimi, o schemos atsiradimas žymi gebėjimo pajusti ir suprasti kitus pradžią. Įdomu, kokią poziciją turi užimti ugdytojas? Atsakymas lyg ir paprastas – leisti vaikui atkurti savo patirtį ir išreikšti ją savaip.

Konferencijos dalyviai Naujamiestyje patyrė įvairių staigmenų: vaišinosi Panevėžio jaunuolių dienos centro „Solidarumo kava“ bei dalyvavo įkvepiančiose Naujamiesčio mokytojų organizuotose praktinėse veiklose.

Švietimo centras nuoširdžiai dėkoja ne tik jau minėtoms viešnioms doc. dr. Astai Lapėnienei, Nidai Gruodienei, Agnei Benikei, Elenai Kasperavičienei, skaičiusioms įkvepiančius pranešimus įtraukiojo ugdymo tema, bet ir Naujamiesčio mokyklos atstovams – specialiojo ugdymo pedagogei Ramutei Pagojienei, socialinei pedagogei Auksei Kuncienei, bibliotekininkei Laurai Šinkūnienei, mokytojams Daliui Dirsei, Pauliui Grinkui, Astai Žaludienei, Almai Briedienei, Eglei Čepulienei, Sigitui Žaludai, mokytojo padėjėjoms Gretai Paškauskaitei, Kristinai Duobaitienei ir Sandrai Masėnienei kuriantiems MOKYKLĄ KIEKVIENAM ir savo patirtį skleidžiantiems Panevėžio rajono mokytojams. Ypatinga padėka Naujamiesčio mokyklos direktorei, subūrusiai mokytojus prasmingai patirties sklaidai.

Konferencija remiama Panevėžio rajono savivaldybės, Panevėžio rajono švietimo centro įgyvendinamos programos „Europos horizontas“ („Horizon Europe“) projekto (angl. „Let’s Care“, Nr. 101059425, projekto koordinatorė Jurgita Vaitiekūnienė) ir Panevėžio r. Naujamiesčio mokyklos įgyvendinamo „Erasmus+“ KA1 projekto „Mokykla kiekvienam“ (angl. „School for Everyone“, Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000132066, finansuoja Europos Komisija, projekto koordinatorė Ramutė Pagojienė) lėšomis.

 Naujamiestis 7
Naujamiestis 7
 Naujamiestis 2
Naujamiestis 2
 
 Naujamiestis 1
Naujamiestis 1
 Naujamiestis 4
Naujamiestis 4
 
Naujamiestis 5 1
Naujamiestis 5 1
 Naujamiestis 6
Naujamiestis 6
 
Naujamiestis 3 1
Naujamiestis 3 1
   

Konferencijos dalyvių nuotraukos

Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus pavaduotoja Renata Jankevičienė

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 92

Šią savaitę 282

Šį mėnesį 1852

Iš viso 162770

Renginių akimirkos