Map
Facebook
Žemėlapis
Apie mus
Informacija apie švietimo centrą
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
SPORTAS
Sporto renginiai

Pažymos

01-24 Šalies pradinių klasių mokytojų konkursas „Teksto kūrimo dirbtuvės: piešiu tekstą“

02-15 Virtualios dibtuvės „Virtuali klaviatūra ir vaizdo pamokos“

02-15 Virtualios dirbtuvės „Kompiuterinis konstravimas „Scratch“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Pamokos bloknoto naudojimo galimybės pamokose“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Stalo teatras“

02-18 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-19 Virtualios dirbtuvės „Microsoft Office 365 paslaugų paketo naudojimo galimybės kalbų pamokose"

02-19 Virtualios dirbtuvės „Grafinių planšečių panaudojimo galimybės nuotoliniame mokyme“

02-22 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-23 Virtualios dirbtuvės „Mokyklos veiklos administravimas Office 365 aplinkoje"

02-24 Virtualios dirbtuvės „Pagalbos mokiniui specialistų galimybės naudojantis „Microsoft Teams“ aplinka

02-25 Virtualios dirbtuvės „Neišsprendžiamų „Teams“ problemų nėra“

03-09 Virtualios dirbtuvės „Socrative“ ir kitų programėlių naudojimas žinių patikrinimui“

03-16 Virtualios dirbtuvės „Išmanioji lenta „Whiteboarchat“ nuotoliniam ir kasdieniam mokymui(si). Kur ji buvo anksčiau?“

03-17 Virtualios dirbtuvės „Išmaniosios programėlės mokinio ir mokytojo kūrybai

03-18 Virtualios dirbtuvės „Universalios programinės įrangos „ActivInspire“ panaudojimas biologijos, gamtos ir žmogaus pamokose. Patirtinis ugdymas nuotolinio ugdymo metu“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Matematikos pamokos nuotoliniu būdu – lengvai“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Užduočių kūrimas EDUKA klasėje“

03-25 Virtualios dirbtuvės „Virtualios kortelės naujų žodžių įtvirtinimui mokantis užsienio kalbų. Atgiję piešiniai. Kalbančios fotografijos“

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės)

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Vidurinio ugdymo programa (I–IV klasės)

04-09 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pradinio ugdymo programa (1–4 klasės)

06-01 Projekto „Kartu skaityti gera...“ baigiamasis etapas

11-12 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-15 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-16 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-19 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-22 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-19 Praktiniai mokymai „Debatų organizavimo metodika“

01-11 Apskritojo stalo diskusija „Inovatyvių mokytojų klubas Panevėžio rajone: poreikių tyrimas“ 

01-18 Kvalifikacijos tobulinimo renginys-metodinė išvyka „Mokinio individualios pažangos stebėjimo sistema“

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, pranešėjai

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, stendiniai pranešimai

02-20 Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“, moderatoriai

02-21 Kino pamoka „Purpurinis rūkas“

02-22 Istorijos ir geografijos mokytojų patirties sklaidos renginys „Žinios – proto akys“

02-27 Geografijos mokytojų patirties sklaidos renginys „Atpažink, įvardink, užfiksuok“

02-28 Paskaita „Nesmurtinė komunikacija“

03-27 Panevėžio rajono ir miesto pradinių klasių mokinių ir mokytojų renginys „Skaitymo dirbtuvės: piešiu tekstą“

04-30 Konkursas „Žaidžiu žodžiu“

05-09 Filmavimo mobiliaisiais telefonais seminaras pedagogams: portretai, asmenybės, emocijos

10-08 Paskaita „Geros mokyklos požymių raiška“

10-29 Tarptautinio seminaro „Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės ir patirtys 5“ darbo grupė

10-29 Tarptautinio seminaro „Muzikinis ugdymas pradinėse klasėse: naujovės ir patirtys 5“ metodiniai darbai ir pranešimai

12-11 Paskaita „Kasdieninės vaikų problemos naudojantis autorių teisėmis apsaugota informacija. Ką reikia žinoti ir kaip spręsti kylančias problemas?“

 

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Renginių akimirkos