Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Pamokos už klasės ribų

Panevėžio r. Paliūniškio pagrindinės mokyklos mokytojai dalyvavo kompetencijų tobulinimo programoje „Pamokos už klasės ribų“.

Šiandienos mokykloje mokymą keičia mokymasis. Mokytojui svarbu įtraukti mokinį į aktyvų, sąmoningą mokymą(si), sukurti mokymąsi skatinančią aplinką. Svarbu, kad išvyka į netradicinio mokymosi vietą būtų siejama su ugdymo tikslais ir mokomuoju dalyku, temų gilinimu, pastiprinimu, nes tai nėra vien tik puikių įspūdžių paieška ar mokymosi paįvairinimas. Siekiant pokyčių atnaujintose ugdymo programose siūloma ieškoti inovatyvių mokymo(si) būdų siejant teoriją ir praktiką.

Įrodymais grįstas mokymasis per praktinį patyrimą motyvuoja mokinius, skatina domėtis, tyrinėti ir taikyti. Tokiam mokymuisi ypač tinka įvairios kitos erdvės. Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai numato dalį ugdymo proceso organizuoti už klasės ribų: muziejuose, meno galerijose, gamtoje, lankytinose istorinėse vietose, įvairiose įstaigose ir kitose mokymuisi tinkamose erdvėse. Kiekviename Lietuvos mieste ar miestelyje yra daugybė įvairių edukacinių veiklų, tik galbūt ne visas žinome ir panaudojame ugdymui. Remiantis Geros mokyklos koncepcija ugdymosi aplinka turi būti dinamiška, atvira ir funkcionali, skatinanti mąstymą, kūrybiškumą. Pamokos už klasės ribų yra efektyvesnės, paveikesnės ir turi gerokai didesnę išliekamąją vertę.

Programos „Pamokos už klasės ribų“ trukmė 40 akademinių valandų. Ją sudarė du moduliai. Pirmajame modulyje aiškinomės temą „Kokios pamokos mokinys nori?“. Savo patirtimi dalijosi Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos mokytoja ekspertė Laimutė Lumbienė. Ji pristatė netradicinių pamokų veiklas, būdus ir metodus. Antroje dalyje dalyvavome pažintinėse edukacinėse veiklose, aplankėme Antazavės dvarą, Šlyninkos vandens malūną ir Zarasų energetikos muziejų. Dalyvaudami šiose edukacijose sužinojome, kaip galima įdomiai ir išradingai integruoti kelių dalykų pamokas.

Antrasis modulis „Edukacinės, patyriminės veiklos už mokyklos ribų“ buvo skirtas ne tik mokytojams, bet ir mokiniams. Pagrindinis dėmesys – socialiniam, emociniam ir sveikos gyvensenos ugdymui. Viena iš veiklų,  skirta ir mokytojams, ir vaikams, – „Kario diena“. Veiklas vedė Vyčio apygardos 5-osios apygardos karininkai. Jie supažindino su Lietuvos kariuomenės struktūra, profesine karo tarnyba. Visi mokiniai ir mokytojai dalyvavo sukarintose estafetėse.

Tobulindami bendrąsias ir dalykines kompetencijas organizavome išvyką į Vilnių, pagilinome žinias apie sostinės istoriją, lankytinas vietas, lankėmės MO muziejuje, domėjomės jame organizuojamomis edukacijomis.

Mokytojai dalyvavo Nomedos Marčėnaitės paskaitoje ir praktiniame užsiėmime „Meno terapija ir edukacija“. Jame buvo skatinama stiprinti savo savivertę ir išlaisvinti kūrybiškumo galias. Visiems sudarytos sąlygos ugdyti savo kūrybinį potencialą, galimybę tobulėti meno srityje, meną pateikiant ne vien kaip malonų laisvalaikio užsiėmimą, bet ir kaip efektyvią terapiją dvasinėms ir fizinėms problemoms spręsti, priemonę lavėti, laisvėti.

Ši 40 valandų profesinių kompetencijų tobulinimo programa sudarė sąlygas mokytojams įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių organizuojant pamokas už klasės ribų.

 

 Pamokos už klasės ribų 1
Pamokos už klasės ribų 1
Pamokos už klasės ribų 2  Pamokos už klasės ribų 3
Pamokos už klasės ribų 3
 

Paliūniškio pagrindinės mokyklos direktorė Daiva Morkūnienė, 
pradinių klasių mokytoja metodininkė Nijolė Mežiūnienė

Grįžti atgal

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 95

Šią savaitę 285

Šį mėnesį 1855

Iš viso 162773

Renginių akimirkos