Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Baigtas „Erasmus+“ projektas „M. A. D. – MOKAUSI, AUGU, DALINUOSI“

Panevėžio r. Smilgių gimnazija įgyvendino „Erasmus+“ programos K1 projektą „M. A. D. – MOKAUSI, AUGU, DALINUOSI“. Septyni Smilgių gimnazijos atstovai dalyvavo mobilumų veiklose Kroatijoje, Italijoje ir Islandijoje. Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti specialiąsias bei ugdymo proceso valdymo kompetencijas bei įgyti tarptautinės patirties ugdant specialiųjų poreikių mokinius.

Per mobilumų veiklas Vaiko gerovės komisijos atstovai gilino žinias, kaip užtikrinti kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius ir galimybes. Mokymų tikslas buvo atpažinti mokinių, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių (disleksija, disgrafija, diskalkulija, klausos sutrikimas (regos motorikos deficitas), ADHD), gabių vaikų ir mokinių su negalia specifines savybes bei išmokti teikti įvairiapusę pagalbą organizuojant įvairias ugdymo(si) veiklas. Seminarų temos itin aktualios: individualių skirtumų klasėje ir itin gabių vaikų atpažinimas bei darbas su jais, įtrauktis ir įvairovė, aplinkos tvarumas, skaitmeninis švietimas ir dalyvavimas demokratiniame gyvenime. Projekto dalyviai susipažino su priemonėmis, naudojamomis kuriant išskirtinę mokymosi aplinką specialiųjų poreikių vaikams.

Interaktyviuose kursuose mokytojai įgijo žinių apie efektyvų klasės valdymą, sužinojo, kokie šiuolaikinės klasės metodai skatina labiau įsitraukti į mokinį orientuotas veiklas ugdymo procese. Praktiškai išbandyti problemų sprendimo būdai, bendradarbiavimo projektai, apverstos klasės metodas, projektais grįstas mokymas, aptartos užduočių diferencijavimo bei savęs įsivertinimo galimybės.

Praktinės veiklos suteikė galimybę išmokti atpažinti streso požymius bei nustatyti jo atsiradimo priežastis, praktiškai išbandyti streso mažinimo būdus, sąmoningumo aktyvinimo ir meditacijas, pozityvaus bendravimo, fizinio aktyvumo skatinimo metodus bei priemones, išbandyta meno terapijos nauda keramikos dirbtuvėse, piešta ir kurta iš molio.

„Erasmus+“ programos mokymai ne tik suteikė naujų žinių, bet ir suteikė galimybę pagilinti tarptautiškumo kompetenciją: užmegzti glaudūs ryšiai su programos dalyviais, įgyta patirties bendraujant su kitų kultūrų žmonėmis.

Pritaikant įgytas žinias parengta ir įgyvendinama socialinių, emocinių kompetencijų ugdymo programa, kurioje dalyvauja specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai.

 GridArt 20230425 123758108
GridArt 20230425 123758108
 GridArt 20230807 192315840 (1)  GridArt 20231010 194930125
GridArt 20231010 194930125

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aušra Krikščiūnienė ir socialinė pedagogė Ligita Lamauskienė

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 89

Šią savaitę 279

Šį mėnesį 1849

Iš viso 162767

Renginių akimirkos