Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Lietuvių kalbos dienos kovo mėnesį

Krekenavos lopšelyje-darželyje „Sigutė“, Linkaučių ir Žibartonių skyriuose

Sigutes

Sigutes
Projektą „Žingsneliai į gražią kalbą labirinto takeliu“ organizavo švietimo pagalbos specialistės logopedė Lina Girlakytė, specialiosios pedagogės ir logopedės Eglė Polikaitienė ir Kristina Vilienė. Veiklas padėjo įgyvendinti visa lopšelio-darželio bendruomenė.

Vyko Lietuvių kalbos savaite, tikslas – atkreipti dėmesį į taisyklingą gimtosios kalbos vartojimą, jos ugdymą. Pasirinkta vaikams įdomi savaitės tema „Profesijos“. Vaikai susipažino su profesijomis, aptarė, kam naudingos ir reikalingos profesijos. Pagal kiekvieno vaiko individualius sakytinės kalbos gebėjimus mokėsi apibūdinti profesijas, žaidė žaidimus „Kam ko reikia?“, „Kas kieno?“. Kartu su grupių mokytojomis vaikai tyrinėjo pasirinktas profesijas pabūdami „kepėjais“, „sodininkais“, „dailininkais“, „pardavėjais“, žiūrėjo ugdomąsias istorijas, mokėsi pasakoti. Trečią dieną kartu su edukacinėmis bitutėmis-robotukais „Bee-bot“ vaikai keliavo profesijų labirintais, padėjo „bitutėms“ surasti reikiamą pagalbą pas atitinkamus profesionalus. Ketvirtąją savaitės dieną SMART lentoje įtvirtino tai, ką išmoko. Žaisdami turtino kalbos žodyną naujais žodžiais, susipažino su senaisiais liaudies amatais, žaidė muzikinį ritminį žaidimą „Kepėjas“. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai kartu su savo mokytojomis ir tėveliais organizavo Kaziuko mugę. Lietuvių kalbos savaitė užbaigta kūrybinėmis dirbtuvėlėmis „Aš užaugęs būsiu“. Vaikai išsakė savo mintis apie tai, kuo norėtų būti užaugę, atliko kūrybinį darbelį ir savo svajones sudėjo į „Svajonių debesėlius“.

Vaikai išplėtė gimtosios kalbos žinias „Profesijų“ tema, turtino žodyną naujais lietuviškais žodžiais, buvo ugdoma pagarbą suaugusiųjų darbui bei noras rinktis profesiją.

Švietimo pagalbos specialistės Lina Girlakytė, Eglė Polikaitienė ir Kristina Vilienė


Žibartonių skyriaus jungtinės ugdymo grupės ugdytiniai sausio–kovo mėnesiais kartu su grupės mokytojomis vykdė tautinio ugdymo projektą „Lietuva mažo žmogaus akimis ir lūpomis“. Šio projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą bei tautinį ir kultūrinį tapatumą, patriotinius jausmus tėvynei.

Naudodamiesi įvairiomis priemonėmis, vaikai vykdė šias veiklas: žiūrėjo edukacinius filmus, diskutavo, minė mįsles, deklamavo eiles, klausėsi lietuvių tautosakos, žaidė didaktinį žaidimą „Papasakok trumpas istorijas apie gyvūnus“, surengė parodėlę tėveliams „Lietuva mažo žmogaus lūpomis ir akimis“, susipažino su Lietuvos Respublikos vėliava, jos spalvomis ir jų reikšmėmis, sužinojo daugiau apie savo tėvynę, tautos tradicijas, gamtos grožį. Projektas užbaigiamas rytmečiu „Eilėraščiai Lietuvai“. Džiugių emocijų suteikė Lietuvos žemėlapio kūrimas. Jungtinės ugdymo grupės vaikai ugdėsi pagarbą, meilę tėvynei, gimtajai kalbai.

Žibartonių skyriaus jungtinės ugdymo grupės mokytojos Ieva Jakaitienė ir Benita Jakaitytė

Vadoklių pagrindinėje mokykloje

Vyko šie renginiai: „Gražiausių lietuviškų žodžių medis“ 1–10 kl. (mokinių siūlyti žodžiai: Lietuva, ačiū, vėliava, meilė, prašau, nuoširdumas, gerumas, mama, garbė, lakštingala, saulėlydis, saulė), Dailaus rašto konkursas 5–10 kl., viktorina „Gražiausia, nes gimtoji...“ 5–10 kl.

Nugalėtojai apdovanoti dešimtukais. Visi suprato, kad kalba – didelis turtas, gražiausia, nes gimtoji. 

Lietuvių kalbos mokytoja Valerija Miškinienė

Dembavos progimnazijoje

Vyko veiklos, skirtos Lietuvių kalbos dienoms paminėti. 7–8 kl. mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir muzikos pamokoje „Lietuvai – gražiausios dainos“: klausėsi lietuvių poetų eilėraščių, virtusių dainomis, skaitė eilėraščius laisvės ir gimtosios kalbos temomis, pristatė savo sukurtas liaudies dainų ar eilėraščių vizualizacijas.

6 kl. mokiniai kalbėjo apie tai, kokia Lietuva yra išsaugota padavimuose. Pasirinkę Panevėžio rajone esantį Čičinsko kalną, ne tik susipažino su liaudiška kalba perteikta jo atsiradimo istorija, bet padavimą atkūrė ir vaizdais su taikliomis replikomis – per integruotą lietuvių kalbos ir dailės pamoką pristatė sukurtus komiksus. 

Penktokai deklamavo eilėraščius apie Tėvynę ir kalbą.

                                                                                                                                                                                                   Lietuvių kalbos mokytojos

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje

Vyko Knygnešių dienai skirta viktorina (8, 9 kl.) ir „Iš tautosakos skrynelės“ (5–8 kl.).

Knygnešių dienai, pasinaudojusios „Kahoot“ programą užduotis kūrė ir viktoriną klasėse organizavo 9 b kl. mokinės. Pirmiausia su mokiniais buvo peržiūrėtas ir aptartas filmas „Knygnešys“. Smagu buvo stebėti renginį, nes mokinės pateikė bendrų klausimų apie istorinę situaciją Lietuvoje 1864–1904 m., o dar labiau intrigavo tai, kad orientavosi į situaciją, susiklosčiusią Krekenavos apylinkėse: čia veikė Garšvių knygnešių draugija, iš čia kilo ne vienas žymus knygnešys (Kazys Ūdra), čia gyveno, dirbo ir kūrė Juozas Tumas-Vaižgantas... Į viktoriną įsitraukė ir kai kurių mokinių tėvai. 

Viktorina „Iš tautosakos skrynelės“ organizuota orientuojantis į smulkiąją tautosaką. Pirmiausia klasės gavo namų darbų užduotis: 5 kl. – „Mįslių pasaulis“; 6a kl. – „Ko moko patarlės“; 6b kl. – „Priežodžių galia“; 7 kl. – „Frazeologizmų labirintais“, 8a kl. – „Paplak liežuvėliu“ (greitakalbės), 8b kl. – „Burtų žodis tartas“ (užkalbėjimai). Mokiniams teko sugalvoti, kaip pristatyti temas. Vieni organizavo dialogą, kiti iliustravo sukurtas situacijas ir kvietė spėlioti, klausėmės paukščių čiulbėjimo ir teko įsivaizduoti, kuris paukštis kaip gieda... Be to, patys mokiniai sugalvojo ir užduočių savo draugams...   

                                                                                                                                                       Lietuvių kalbos mokytojos

Raguvos gimnazijoje

Raguvos gimnazijos 8, I ir II klasių mokiniai tradiciškai rašė dailyraštį. Mokytoja Violeta Žudienė konkursą skyrė Marijos Gimbutienės metams, todėl parinko šios mokslininkės tekstą „Tiek vertas gyvenimas, kiek einame per jį su viltimi ir meile“.

6 kl. ir 8 kl. mokiniams surengtas konkursas „Seniausia namuose turima knyga“: mokiniai namų bibliotekose rastas seniausias knygas pristatė savo klasei.

Keletas 6 kl. mokinių dalyvavo šalies mokinių kūrybinių darbų virtualioje parodoje „Pažink kalbos dalis“.

                                                 Lietuvių kalbos mokytojos Violeta Žudienė ir Rita Karpavičienė

Paliūniškio pagrindinėje mokykloje

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai bei 1–6 kl. mokiniai labai aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Gražiausia lietuviška raidė“. Patys mažiausi raides dėliojo iš daiktų, prasidedančių tuo garsu, kurį žymi raidė, konstravo iš kaladėlių. Pradinukai raides kūrė piešdami, klijuodami aplikacijas, o vyresnieji kūrė koliažus ir netgi siuvinėjo.

Mokiniai domėjosi lietuvių tautosaka: sužinojo kuo daugiau mįslių, sėmėsi išminties iš lietuviškų patarlių. Paliūniškio ir Tiltagalių pirmokai ir antrokai rinko mįsles, minė jas. Trečiokai ir ketvirtokai domėjosi patarlėmis, aiškinosi jų prasmę, labiausiai patikusias iliustravo. Visi darbai sugulė į virtualią mįslių ir patarlių knygelę, kurioje atsiskleidžia lietuvių kalbos turtingumas ir mokinukų kūrybingumas.

Tiltagalių skyriaus pradinukai dalyvavo konkurse „Piešiu ir rašau sakmę apie Marnako upę“. Aktyviausi buvo pirmokai, antrokai, trečiokai. Smagu, kad vaikai domisi savo kaimo gamta.

Priešmokyklinio ugdymo „Boružiukų“ grupės vaikai Lietuvių kalbos dienai paminėti parengė pasaką „Dangus griūva“. Ugdytiniai patys gamino dekoracijas, sukūrė pasakai linksmą pabaigą, vaidindami improvizavo. Tai suteikė vaikams džiugių emocijų.

Minint Tarptautinę rašytojų dieną, mokiniai pasinėrė į kūrybos gelmes. 1–8 klasių mokiniai rašė pasakas, eilėraščius, perskaitytai knygai kūrė iliustracijas.

Lietuvių kalbos ir dailės integruotoje pamokoje „Klaidos linksmai“ 5–6 kl. mokiniai išsiaiškino netaisyklingus sakinius, juos ištaisė. Dailės mokytojai patarus pasirinko po sakinį ir piešė karikatūras kalbos tema.

 Paliuniskio mokykla
Paliuniskio mokykla
Paliuniskio
Paliuniskio
 

Lietuvių kalbos mokytoja Rimantė Bukauskienė

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 2

Šią savaitę 499

Šį mėnesį 1173

Iš viso 165829

Renginių akimirkos