Map
Facebook
Žemėlapis
Apie mus
Informacija apie švietimo centrą
Metodinė veikla
Rajono metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
Projektai
Informacija apie Švietimo centro projektus
Registracija
Renginių sąrašas, registracija į renginius
SPORTAS
Sporto renginiai

Naujamiesčio gimnazija įgyvendina „Erasmus+“ (KA1) projektą „Mokykla be sienų – ugdymas(is) kitaip“

Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazija nuo šių metų birželio 1 dienos iki 2018 metų spalio 31 dienos  įgyvendina Erasmus+(Ka1) projektą  „Mokykla be sienų – ugdymas(is) kitaip“ („A school without borders – education otherwise!“ Nr. 2017-1-LT01-KA101-034958) Projekto vykdymo laikotarpiu mobilumo veiklose – darbo stebėjimo vizite ir kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvaus 10 pedagogų. 

Projekto idėją ir poreikį lėmė strateginio mokyklos plano tikslai:  tapti konkurencinga, modernia mokykla „Mokykla be sienų“, kurioje ypatingas dėmesys būtų skiriamas mokyklos bendruomenės telkimui, įtraukiant visus į tarptautinių projektų organizavimą, siekiant didinti ugdymo(si) patrauklumą ir efektyvumą bei užtikrinant mokymosi kokybę, bendradarbiavimą formaliajame ir neformaliajame ugdyme. Siekiama, kad mokykla būtų pasiruošusi kaitai, taptų neribotų galimybių, saviraiškos erdve visiems. Todėl šis projektas – puiki galimybė pasisemti europinės patirties, dalyvauti tarpkultūrinėje veikloje, norint kuo geriau įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Projekto tikslas – tarptautiniame projekte įgytos žinios ir kompetencijos padės mokyklai tapti neribotų galimybių ir įvairių saviraiškos formų erdve, turinčia naujas ir originalias mokymosi aplinkas bei kūrybiškai ir efektyviai dirbančius pedagogus, perimančius tarpkultūrinę patirtį ir siekiančius mokymosi procesą plėsti už mokyklos ribų.

Projekto metu bus vykdomos įvairios veiklos: naujų edukacinių erdvių sukūrimas, integruotos pamokos, parodos, straipsniai, sklaida rajone, mokymo priemonių, edukacinių filmų kūrimas, spektaklis, refleksijos kt. 

 Projekto veikla turės teigiamą poveikį dalyviams ir institucijai. Mokytojai patobulins savo kompetencijas, įgis tarptautinės patirties, lavės komunikavimas užsienio kalba, IT ir tarptautinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, asmeninė erudicija, bus naudojama nauja metodika pamokose, klasės valandėlių metu, neformaliame ugdyme, renginiuose.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Projekto koordinatorė Ramutė Pagojienė

Loading

Biudžetinė įstaiga Panevėžio rajono švietimo įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. (8 45) 58 29 71,
       (8 45) 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Renginių akimirkos