Map
Facebook
Žemėlapis
About Us
Information about Education Center
Teachers‘ Clubs
Teachers‘ Clubs & Activities
TAU University of the Third Age
University of the Third Age
Projects
Information about Education Center projects
Events Calendar
List of events & Registration to events
Certificates
Quality Improvement Certificates

Projects

Būk detektyvas

Medijų burbulai

Aukime, kad augintumėm (STEP programa)

Aktyvūs senjorai – sveiki senjorai 2

Neatrastas pasaulis knygose

Kai durys atsidaro

Baltijos šalių kultūros jungtys – identiteto išsaugojimas

Lietuvos fortepijonų  meistrų (derintojų) kvalifikacijos tobulinimas

Senjorai – skaitymo mentoriai

Aktyvūs senjorai – sveiki senjorai

Pozityvi tėvystė

Lyderystės ir profesinių kompetencijų ugdymas kultūros sektoriuje

Knyga augina asmenybę

Skaitymo mentoriai

Adult Education Pathways Towards 2020 / Suaugusiųjų švietimo gairės artėjant 2020-iesiems

Kultūros darbuotojų kompetencijų ugdymas inovatyviais metodais

Inovatyvaus mokymosi metodai suaugusiųjų švietime

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo akademija

Baltijos šalių dainų švenčių tradicijos: patirtys ir galimybės

Skaitymo skatinimo projektas

Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (II etapas) 

Leidinys-metodinės rekomendacijos „Trys mokymosi komunikuoti istorijos: komunikavimo kompetencijos ugdymo(-si) mokykloje patirtis“ 

Leidinys-metodinės rekomendacijos „Pagalbos vaikui modeliavimas: institucinė ir tarpinstitucinė veikla“ 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas) 

Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas) 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra 

Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje (I etapas) 

Mąstymo kompentencijų lavinimas 

Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo sistemos sukūrimas savivaldybėse 

Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas 

Loading

Budgetary Institution Panevezys District Education Centre
Data iscollected and stored in the Register of Legal Entities
Institution code 195271084 
Address:
 Berzu g. 50
 36145 Panevezys, Lithuania
Phone No.: 
   +370 45 58 29 71, 
   +370 45 462 813
Email: centras@prsc.lt

Lankytojai

Šiandieną 50

Šią savaitę 422

Šį mėnesį 50

Iš viso 147972