Map
Facebook
Žemėlapis
About Us
Information about Education Center
Teachers‘ Clubs
Teachers‘ Clubs & Activities
TAU University of the Third Age
University of the Third Age
Projects
Information about Education Center projects
Events Calendar
List of events & Registration to events
Certificates
Quality Improvement Certificates

Certificates

02-02 Patirties sklaida „Fizikos mokymas netradicinėse aplinkose“

02-21 Tarptautinė mokslinė-teorinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ (dėl moderavimo)

02-21 Tarptautinė mokslinė-teorinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ (dėl pranešimų skaitymo)

02-21 Tarptautinė mokslinė-teorinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“ (dėl stendinių pranešimų)

03-07 Patirties sklaida „Geografijos pamoka kitaip“

03-28 Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Šalis ta Lietuva vadinas“

04-04 Paskaita „Žalingų įpročių prevencija klasės vadovo veikloje“

04-18 Konkursas „Žaidžiu žodžiu“

04-26 Paskaita „Seksualinis smurtas prieš vaikus: kaip atpažinti ir padėti?“

05-29 Paskaita – praktinis užsiėmimas „Darbų sauga ir pirmoji pagalba“

06-15 Programos „Gamtamokslinės ir bendrųjų kompetencijų gilinimas pradiniame ugdyme atsižvelgiant į OECD PISA tyrimo rezultatus“ pristatymas

10-10 Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Patyriminių metodų taikymo galimybės ugdymo procese“

10-17 Kvalifikacijos tobulinimo renginys „Kaip ugdyti prosocialines vertybes"

10-22 Edukacinė programa „Pozityvus mąstymas – psichinės sveikatos pagrindas“

12-04 Metodinė išvyka „Modernios mokymo(si) aplinkos pritaikytos aktyviam specialiųjų poreikių mokinių integravimuisi kūrimas“ 
          (Panevėžio Beržų progimnazija)

12-04 Metodinė išvyka „Modernios mokymo(si) aplinkos pritaikytos aktyviam specialiųjų poreikių mokinių integravimuisi kūrimas“ 
          (Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla)

12-06 Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybės ir jų ugdymas“ 12-06 Seminaras „Ikimokyklinio amžiaus vaikų vertybės ir jų ugdymas“ 

 

Loading

Budgetary Institution Panevezys District Education Centre
Data iscollected and stored in the Register of Legal Entities
Institution code 195271084 
Address:
 Berzu g. 50
 36145 Panevezys, Lithuania
Phone No.: 
   +370 45 58 29 71, 
   +370 45 462 813
Email: centras@prsc.lt

Lankytojai

Šiandieną 50

Šią savaitę 422

Šį mėnesį 50

Iš viso 147972